Walne zebranie YKP Zakopane 2022

Krótka informacja z Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego YKP ZAKOPANE

W dniu 18.06.2022 r – zgodnie z wcześniejszym zawiadomieniem – na Naszej przystani Zamajerz w Niedzicy, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo -Wyborcze YACHT KLUBU POLSKI ZAKOPANE.

Z uwagi na to, że dotychczasowy Komandor Janusz Puchała odszedł na wieczną wachtę, jednym z punktów Zebrania był wybór Komandora Klubu. Następnym – uzupełnienie składu Zarządu o dwóch członków .

Koledzy na Komandora zaproponowali koleżankę Janinę Puchała. W głosowaniu tajnym na 21 oddanych głosów koleżanka Puchała uzyskała 20 ważnych głosów, 1 głos był wstrzymujący.

Do składu zarządu zostali wybrani:

1. Marek Głowacki uzyskując w głosowaniu tajnym na 21 oddanych głosów 20 ważnych głosów, 1 głos wstrzymujący,

2. Andrzej Marasek uzyskując w głosowaniu tajnym na 21 oddanych głosów 20 ważnych głosów, 1 głos wstrzymujący.


Z upoważnienia Zarządu           

Jarosław Kubacki,  Sekretarz YKP Zakopane

error: Content is protected !!